درباره ما

آنچه درباره ما باید بدانید!

سابقه شرکت ۱۲سال می باشد

رزومه کاری شرکت   

1_خدمات فنی ومهندسی          _ساخت وایجاد فضای سبز وپارک در شهر خرم اباد به کارفرمایی شهرداری خرم اباد منطقه (1و2و3)

                                       _انجام پروژه های خدماتی شرکت پگاه لرستان     

                                       _ انجام خدمات تاسیساتی وگازرسانی پادگان بدراباد

                                      _بازسازی واستحکام مدارس شهر خرم اباد

2_خدمات شهرسازی وساخت بنا        _ساخت حسینیه درشهر کربلادر کشور عراق

                                               _ساخت هتل در شهر دمشق در کشور سوریه

3_خدمات اب رسانی              _انجام پروزه های اب رسانی قطره ای وبارانی در بخش کشاورزی وشهرکهای ویلایی

                                      

                       

 

 

 

سایر اطلاعات

رزومه کاری شرکت(خدمات فنی ومهنسی)

1_ساخت وایجاد فضای سبز در شهر خرم اباد به کار فرمایی شهرداری خرم اباد (منطقه 1و2و3)
2_انجام کار های خدماتی شرکت پگاه لرستان
3_انجام خدمات تاسیساتی وگازرسانی پادگان بدراباد خرم اباد
4_انجام خدمات تاسیساتی حرارتی وبرودتی بیمارستان شفا
5_بازسازی واستحکام مدارس شهر خرم اباد

رزومه کاری شرکت(خدمات ابرسانی)

انجام پروزه های ابرسانی قطره ای وبارانی برای کشاورزان وشهرک های ویلایی

رزومه کاری شرکت(خدمات شهر سازی وساخت بنا)

1_ساخت حسینیه درشهر کربلای معلی در کشور عراق
2_ساخت هتل در شهر دمشق در کشور سوریه

سوابق و مهارتها

سوابق کاری (رزومه)

مهارتها و توانمندی ها