Hami.infob.ir

شرکت فنی ومهندسی شهرسازان ماداکتو

درباره ما

سابقه شرکت ۱۲سال می باشد

رزومه کاری شرکت   

1_خدمات فنی ومهندسی          _ساخت وایجاد فضای سبز وپارک در شهر خرم اباد به کارفرمایی شهرداری خرم اباد منطقه (1و2و3)

                                       _انجام پروژه های خدماتی شرکت پگاه لرستان     

                                       _ انجام خدمات تاسیساتی وگازرسانی پادگان بدراباد

                                      _بازسازی واستحکام مدارس شهر خرم اباد

2_خدمات شهرسازی وساخت بنا        _ساخت حسینیه درشهر کربلادر کشور عراق

                                               _ساخت هتل در شهر دمشق در کشور سوریه

3_خدمات اب رسانی              _انجام پروزه های اب رسانی قطره ای وبارانی در بخش کشاورزی وشهرکهای ویلایی